Có 1 kết quả:

wǎn chēng

1/1

wǎn chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)