Có 1 kết quả:

hūn yǒu

1/1

hūn yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) singles seeking marriage partners
(2) in-laws and friends