Có 1 kết quả:

méi cái

1/1

méi cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

medium (art) (Tw)