Có 1 kết quả:

méi zhì

1/1

méi zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medium