Có 1 kết quả:

méi zhì ㄇㄟˊ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

medium