Có 1 kết quả:

méi zhì

1/1

méi zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medium