Có 1 kết quả:

méi tǐ

1/1

méi tǐ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phương tiện, dụng cụ

Từ điển Trung-Anh

media, esp. news media