Có 1 kết quả:

mèi tài

1/1

mèi tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seductive appearance
(2) fawning manner