Có 1 kết quả:

mèi cí

1/1

mèi cí

phồn thể

Từ điển phổ thông

lời nịnh nọt, lời xu nịnh, lời tâng bốc

Từ điển Trung-Anh

flattery