Có 1 kết quả:

xí fur

1/1

xí fur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wife
(2) young married woman