Có 1 kết quả:

mā ma sāng

1/1

mā ma sāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mama-san, middle-aged woman who runs a brothel, bar etc (loanword from Japanese)
(2) madam