Có 1 kết quả:

jià jiē

1/1

jià jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to graft (a branch to a rootstock)