Có 1 kết quả:

jià jī suí jī , jià gǒu suí gǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

if you marry a chicken follow the chicken, if you marry a dog follow the dog (idiom)