Có 1 kết quả:

dí chuán

1/1

dí chuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

handed down in a direct line from the founder