Có 1 kết quả:

dí zǐ

1/1

dí zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

son of first wife