Có 1 kết quả:

Nèn miáo guī ㄋㄣˋ ㄇㄧㄠˊ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Turtwig, Japanese comic character, turtle with seedling growing out of its head