Có 1 kết quả:

Nèn miáo guī

1/1

Nèn miáo guī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Turtwig, Japanese comic character, turtle with seedling growing out of its head