Có 1 kết quả:

xián jìng

1/1

xián jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gentle and refined