Có 1 kết quả:

nǎi yóu ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển phổ thông

1. bơ (làm từ sữa)
2. kem ăn