Có 1 kết quả:

nǎi niú

1/1

nǎi niú

phồn thể

Từ điển phổ thông

bò sữa