Có 1 kết quả:

yīng ér

1/1

yīng ér

phồn thể

Từ điển phổ thông

đứa bé, đứa trẻ

Từ điển Trung-Anh

(1) infant
(2) baby
(3) CL:個|个[ge4]
(4) lead (Pb)

Một số bài thơ có sử dụng