Có 1 kết quả:

shuāng fù

1/1

shuāng fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

widow (formal)