Có 1 kết quả:

shuāng wù

1/1

shuāng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

widow