Có 1 kết quả:

shuāng guī

1/1

shuāng guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a widow's chamber (old usage)