Có 1 kết quả:

zǐ xiào fù cí

1/1

zǐ xiào fù cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 父慈子孝[fu4 ci2 zi3 xiao4]