Có 1 kết quả:

zǐ zhū

1/1

zǐ zhū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 仔豬|仔猪[zi3 zhu1]