Có 1 kết quả:

zǐ diān qián zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pre-eclampsia, toxaemia of pregnancy (medicine)