Có 1 kết quả:

zǐ lì

1/1

zǐ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seed

Một số bài thơ có sử dụng