Có 1 kết quả:

zǐ xì

1/1

zǐ xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 仔細|仔细[zi3 xi4]