Có 1 kết quả:

Kǒng sī bèi gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kongsberg (city in Norway)