Có 1 kết quả:

kǒng què nǚ

1/1

kǒng què nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) spoiled city girl from a rich family