Có 1 kết quả:

yùn chǎn

1/1

yùn chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pregnancy and childbirth
(2) obstetrics and gynecology