Có 1 kết quả:

zì zhǐ lǒu zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 字紙簍|字纸篓[zi4 zhi3 lou3]