Có 1 kết quả:

cún chǔ qì

1/1

cún chǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

memory (unit)