Có 1 kết quả:

cún chē chù

1/1

cún chē chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parking lot (for bicycles)