Có 1 kết quả:

cún liàng

1/1

cún liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reserves