Có 1 kết quả:

cún qián

1/1

cún qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deposit money
(2) to save money