Có 1 kết quả:

zī zī yǐ qiú ㄗ ㄗ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diligent and tireless (idiom)