Có 1 kết quả:

zī zī yǐ qiú

1/1

zī zī yǐ qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diligent and tireless (idiom)