Có 1 kết quả:

zī rán

1/1

zī rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cumin (Cuminum cyminum)