Có 1 kết quả:

zī rán qín

1/1

zī rán qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cumin