Có 1 kết quả:

Xiào gǎn

1/1

Xiào gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiaogan prefecture level city in Hubei

Một số bài thơ có sử dụng