Có 1 kết quả:

Xiào gǎn shì

1/1

Xiào gǎn shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiaogan prefecture level city in Hubei