Có 1 kết quả:

Xiào sù

1/1

Xiào sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xiaosu, posthumous name of Bao Zheng 包拯[Bao1 Zheng3] (999-1062), Northern Song official renowned for his honesty