Có 1 kết quả:

Mèng jiāng nǚ

1/1

Mèng jiāng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body