Có 1 kết quả:

Mèng cūn Huí zú Zì zhì xiàn ㄇㄥˋ ㄘㄨㄣ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mengcun Hui Autonomous County in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei