Có 1 kết quả:

Mèng lián Dǎi zú lā hù zú Wǎ zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Menglian Dai, Lahu and Va autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan