Có 1 kết quả:

jì jūn

1/1

jì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) third in a race
(2) bronze medalist