Có 1 kết quả:

jì jūn ㄐㄧˋ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) third in a race
(2) bronze medalist