Có 1 kết quả:

jì xiàng

1/1

jì xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

characteristic nature of some season