Có 1 kết quả:

jì nuò ㄐㄧˋ ㄋㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a promise that can be realized