Có 1 kết quả:

jì nuò

1/1

jì nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a promise that can be realized