Có 1 kết quả:

gū ér

1/1

gū ér

giản thể

Từ điển phổ thông

trẻ mồ côi

Từ điển Trung-Anh

orphan